cc  paypal 2

User area

Shopping cart


Cart empty

Polish language

No records found.

 

Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem. Objawienia dla awatara. Tom 1

(My Lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jesus)
 

Traumy uświadomione i nieuświadomione - i jak się z nich wyleczyć. Objawienia dla awatara. Tom 2. Podręcznik towarzyszący książce \"Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem” 
(Healing Your Spiritual Traumas)

 

Spełnij Boski plan Twego życia. Objawienia dla awatara. Tom 3. (Subskrypcja)
(
Fulfilling Your Divine Plan)

Uniwersalne klucze do duchowej wolności
(Master Keys to Spiritual Freedom
)

Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać ponad dogmatami kościoła i materializmu 
(I AM a Thinking Christian
)

Chrystus rodzi się w tobie. Odpowiedzi na pytania niezadane
(The Christ is Born in You)

Pomóż wniebowstąpionym mistrzom powstrzymać wojny (subskrypcja)
(Help The Ascended Masters Stop War
)

Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu
(The Least You Should Know About Life)

Koany Jezusa. (Wydanie drugie, poprawione)
Jesus Koans